Branding & identitet

GraFički dizajn

  • Vizualni identitet brenda
  • Dizajn logotipa
  • Izrada knjiga grafičkog standarda
  • Dizajn i izrada vizit karti
  • Dizajn svih vrsta promotivnih materijala (letci, majice, plakati, newsletter,..)
  • Izrada prezentacija u Power pointu ili PDF-u
  • Dizajn i izrada ponuda i faktura u Excelu, Wordu i sl.