ISPITIVANJE TRŽIŠTA I ANALIZA ODRŽIVOSTi

  • Definiranje ciljanih tržišnih segmenata istraživanja
  • Istraživanje konkurencije
  • Obrada i analiza prikupljenih podataka
  • Sastavljanje izvješća i izrada optimalnog plana poslovanja