izrada projektne dokumentacije

Osmišljavanje i izrada prijava te naknada komunikacija prilikom prijavljivanja na natječaje EU fondova, Hamag Bicro-a, HZZ te natječaja Ministarstava i ostalih tijela Republike Hrvatske.

Izrada troškovnika i poslovnog plana za samozapošljavanje.